Güncellenme Tarihi : 4.6.2020 00:00:00

 
 
 
  HOŞGELDİNİZ,DOĞRU YERDESİNİZ.
 
                        Pedagog/Psikolog/Aile danışmanı/Yeminli bilirkişi
                                          AYKUT AKOVA
                                                                   İSTANBUL  PSIKOLOG, PEDAGOG VE ONLINE PSIKOLOG PEDAGOG
 
             MALTEPE DİSLEKSİ VE HİPERAKTİVİTE DERNEĞİ TEMSİLCİLİĞİ 
 
 
 
         
ÖNEMLİ DUYURU: İçinde bulunduğumuz dönem sebebi ile uzaktan telefon üzerinden veya online seanslarımız tekrar başlamıştır. Bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Ya da:
 
 
 
 
 
HİZMETLER:
 • KONUŞMA BOZUKLUKLARI
 • GECİKMİŞ KONUŞMA
 • ARTİKULASYON SORUNU
 • KEKEMELİK
 • HİPERAKTİVİTE
 • OTİZM
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ
 • ANKSİYETE
 • PANİK ATAK
 • DEPRESYON
 • DERS BAŞARISIZLIĞI
 • ALT ISLATMA
 • OKUL KAYGISI
 • SINAV KAYGISI
 • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
 • OKB
 • UYUM VE DAVRANIŞ SORUNLARI
 • İLİŞKİ SORUNLARI
 • YAŞ SÜRECİ
 • STRESS
 • SİNİR ATAKLARI
 •  
 • FOBİLER
 • DİSLEKSİ              sorunlarına yönelik çalışmalar.
 • ÇOCUK-AİLE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
 • ERGEN PSİKOLOJİSİ
 • PEDAGOJİK DANIŞMANLIK
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI
 • AİLE DANIŞMANLIĞI
 • DİKKAT TESTLERİ
 • GELİŞİMSEL TESTLER
 • ZEKA TESTLERİ        listede bulunmayan hizmet talepleriniz hakkında bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİSLEKSİ NEDİR?
 
Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur.
 
 
Disleksi Belirtileri Nelerdir?
 
*Okuma Hızının Beklenenin Altında Olması
*Okumayı Öğrenirken Zorluk Yaşama
*Yazarken Harf Atlama
*Bozuk Yazma
*Okurken Kelimeleri Değiştirerek Okuma
*Okumakta Zorlanma
*Yazarken Zorlanma
*Harfleri Birbirine Karıştırma (b,d,p gibi)
*Rakamları Ters Yazma (3,6,9 ... gibi)
*Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma
*Sıralı Ezber Gerektiren Konuları Ezberlemekte Güçlük Çekme(Ayların Sırası,Haftanın günlerinin sırası)
*Çarpım tablosunu ezberlerken ve ritmik sayarken zorlanma
*Renkleri Karıştırma
*Sağı solu ayırt etmekte zorlanma
*Kendini bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma
*Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
*Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerinde zorlanma
*Okula gitmek istememe
*Yazarken sıra satır atlama
*İmla kurallarını yaparken zorlanma
*Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirine karıştırma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Aşırı Hareketlilik Bozukluğunun Belirtileri
 
 
 
 
Hiperaktivite ön plandaysa:
 
-Yerinde duramaz
-Oturması gerektiği halde oturamaz
-Yerli yersiz koşup tırmanır
-Aşırı konuşur
-Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çeker
-Her zaman bir şeylerle uğraşır
-Cevapları ağzından kaçırır
-Sırasını beklemekte zorlanır
-Olaylara yada konuşmalara müdahale yarıda keser.
 
 
 
Dikkat Eksikliği ön plandaysa:
 
-Yönergeleri başından sonuna kadar takip edemez
-Dikkatini yaptığı işe veya oyuna vermekte zorlanır
-Evde veya okulda yapacağı işler ve aktiviteler için gereken malzemeleri kaybeder
-Dinlemez
-Detayları gözden kaçırır
-Düzensiz görünür
-Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanır
-Unutkandır
-İlgisi kolayca başka yönlere kayar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİSKALKULİ
 
 
1. Matematik yetenekleri yani işlem yapma yeteneği, dört işlem olarak özetleyebiliriz.
2. Algısal yetenekler yani gruplara ayırma, kümeselleştirme olarak özetlenebilir.
3. Dikkat yetenekleri yani rakamları doğru seçme doğru yazma olarak özetlenebilir.
4. Dil yetenekleri yani problemleri anlama ve matematik sembolleriyle ifade etmek olarak özetlenebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİSGRAFİ TÜRLERİ
 
 
Disleksik Disgrafi
Disgrafinin üç temel alt türü olduğu kabul edilmiştir. Bazı çocuklarda bunların iki ya da üçünün kombinasyonu görülebilir ve bireysel belirtiler burada tanımlananlardan farklı olabilir. 
 
Disleksik disgrafide spontane olarak yazılan yazı okunaksızdır, yazılı bir şeyi kopyalama oldukça iyidir ve imla kötüdür. Parmak vuruş hızı (küçük kas becerileriyle ilgili sorunları belirlemek için bir yöntem) normaldir; bu da bu bozukluğun beyin hasarından kaynaklanmadığını gösterir. Disleksik disgrafisi olan bir kişide illa ki disleksi olması gerekmez. (Disleksi ve disgrafi birbiriyle ilişkisiz gibi görünür, ama genelikle bir arada bulunur).
 
Motor Disgrafi
Motor disgrafi, küçük kas becerilerindeki yetersizlikten, el becerisinin zayıflığından, kas elastikiyetinin yetersizliğinden ya da sebebi bilinmeyen motor sakarlıktan kaynaklanır. Motor disgrafi, daha büyük bir apraksi sorununun bir parçası olabilir. Bir başka belgeden bakılarak kopyalanmış olsa bile, yazılar, genellikle kötü ya da okunaksızdır. Harf formasyonu, çok kısa yazı örneklerinde uygun yapılmış olabilir; ama bunu başarmak aşırı çaba ve uzun bir süre gerektirir ve dikkate değer bir süre boyunca devam ettirilemez. Uzun paragraflar yazmak çok zahmetlidir ve kişi buna devam edemez. Harflerin şekli ve büyüklüğü giderek tutarsız ve okunaksız hale gelir. Kalem yanlış tutulduğu için yazı çoğunlukla eğiktir. İmla yetenekleri bozulmamıştır. Parmak vuruş hızı sonuçları normalin altındadır. 
 
 
Uzamsal Disgrafi
Uzaysal algıdaki bir kusurdan dolayı disgrafisi olan bir kişinin spontane yazısı okunaksızdır, kopyalayarak yazdığı yazı okunaksızdır; ama imlası ve yazma hızı normaldir. 
 
 
 
Ağrıyı yaşayan kişiler, yazı yazarken bu tür bir ağrı hissetmenin tuhaf olduğunu bilmezler.
Eğer başkalarının yazı yazarken ağrı duymadığını bilirlerse, çok az kişinin kendilerine inanacağını düşünürler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİSPRAKSİ NEDİR?
 
 
 
 
Dispraksi, çocuklarda ve yetişkinlerde ince ve/veya kaba motor koordinasyonunu etkileyen bir çeşit gelişimsel koordinasyon bozukluğudur.
 
-Dispraksi konuşmayı da etkileyebilir.
 
-Dispraksi, Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından resmi olarak tanınan yaşam boyu sürecek bir durumdur. Dispraksi serebral palsi ve felç gibi diğer motor rahatsızlıklardan farklıdır ve zihinsel yeteneklerin tümünde meydana gelir.
 
-Bireyler zorluklarının nasıl ortaya çıktığı konusunda farklılık gösterebilirler: bunlar çevresel talepler ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak zamanla değişebilir.
 
-Bireyin koordinasyon güçlükleri, eğitim, iş ve istihdamda günlük yaşam becerilerinin katılımını ve işleyişini etkileyebilir.
 
-Çocuklar kendi kendine bakma, yazı yazma, bisiklet sürme ve oyun oynamak gibi diğer eğitsel ve rekreasyonel etkinlikler de de zorluk yaşayabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFAZİ NEDİR?
 
 
Afazi, beyinin sol yarı küresindeki dil merkezlerinde beyin travması veya dejeneretif hastalıklar gibi sebeplerle oluşan hasar sonucunda meydana gelen dil bozukluğudur.
 
Buna bağlı olarak hastanın konuşma, konuşulanı anlama, adlandırma, tekrarlama, okuma ve yazma gibi becerilerinde de hasar oluşmaktadır
 
.
 
 
Afaziler, genel olarak akıcı ve tutuk afazi olmak üzere iki şekilde görülmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Afazi ne tür sorunlara neden olur?
 
 
-Afazi kişinin entelektüel seviyesini etkilemeden, söylenenleri anlamada, akıcı ve anlamlı konuşabilmede, okuma ve yazmada bozukluklara neden olur. Afazinin türleri, hasarın beyindeki yerine ve şiddetine göre farklılıklar gösterebilmektedir.
-Afazinin yol açtığı şikâyetler arasında;
-Konuşmada tutukluk,
-Belli bazı kelimeler dışında konuşamama,
-Gramersiz konuşma,
-Konuşmanın akıcı ancak içeriğin anlamsız olması,
-Konuşurken kelimelerin yanlış telaffuz edilmesi veya benzer anlamlı bir kelime ile karıştırılması, (Bardak yerine tabak denmesi gibi),
-Demek istenilen kelimenin hatırlanamaması,
-Konuşulanları algılamada güçlük,
-Önceden söylenmiş bir kelimeyi uygunsuz olarak yineleme,
-Okuduğunu algılamada güçlük,
-Yazı yazmada güçlük,
-Kelimelerin yanlış yazılması ve cümle kuramama gibi durumlar bulunur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aykut AKOVA